wtorek, 16 kwietnia, 2024

Prawa i obowiązki rodziców w przedszkolu.

4.4
(10)

Zapisanie dziecka do przedszkola, zaprowadzanie i odbieranie malucha w określonych godzinach oraz uiszczanie wymaganych opłat na czas za przedszkole, to nie wszystko co łączy rodziców z przedszkolem. Istnieje cały szereg praw i obowiązków rodziców w przedszkolu, które regulują pewne akty prawne, są to  min. Ustawa o Prawie Oświatowym, Ustawa Karty Nauczyciela oraz Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 

Poniżej przedstawione prawa i obowiązki rodziców w  przedszkolu mają służyć dobrej współpracy rodziców z przedszkolem, aby zapewnić dzieciom bezpieczeństwo, komfort oraz jak najlepsze warunki do przebywania w placówce.

Rodzice w przedszkolu mają prawo do:

 • Zapoznania się z ramowym rozkładem dnia w przedszkolu.
 • Zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz wymaganiami edukacyjnymi.
 • Uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka o jego rozwoju, postępach oraz zachowaniu.
 • Otrzymywania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w razie takiej potrzeby.
 • Wybierania swoich przedstawicieli w formie Rady Rodziców a na poziomie grup, trójki rodziców.
 • Brania czynnego udziału w życiu przedszkola, poprzez współudział i organizowanie uroczystości przedszkolnych (tworzenie dekoracji, szycie strojów na występy) , oraz zajęć wychowawczo-dydaktycznych (np. rodzic w przedszkolu czyta dzieciom). 
 • Wspomaganie przedszkola podczas różnych przedsięwzięć związanych z zwyczajami i tradycjami placówki. 
 • Udziału w zajęciach otwartych organizowanych na terenie przedszkola.
 • Wyrażania opinii na temat żywienia dzieci.
 • Wyrażania opinii na temat jakości zajęć dydaktycznych i dodatkowych w przedszkolu i wypoczynku dzieci.
 • Wyrażania opinii na temat wprowadzanych innowacji pedagogicznych przez nauczycieli. 
 • Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat jakości pracy przedszkola oraz sposobu  realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego. 

Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:

 • Przekazywać nauczycielom w grupie wszystkich ważnych informacji na temat dziecka, jego stanu zdrowia, zachowań, ważnych wydarzeń rodzinnych, lękach, obawach) itp.
 • Współpracować z nauczycielami w grupie, aby wspólnie móc osiągać wyznaczone cele we wspieraniu wszechstronnego rozwoju dziecka.
 • Poinformować przedszkole o późniejszym przyprowadzaniu dziecka w określonym dniu, bądź o wcześniejszym odebraniu dziecka.
 • Poinformować przedszkole o planowanej dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu. 
 • Zapewnić dziecku odbiór z przedszkola przez osoby o tego upoważnione, jeśli rodzic sam nie może odebrać dziecka. 
 • Zapoznać się ze statutem przedszkola i przestrzegać jego postanowień. 
 • Trzymać się ustalonych terminów uiszczania opłat.
 • Przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe, w trosce o nie i o zdrowie innych dzieci oraz personelu przedszkola.
 • Uczestniczyć w zebraniach dla rodziców organizowanych przez przedszkole.
 • Bezzwłocznie poinformować przedszkole o pojawieniu się choroby zakaźnej u dziecka.
 • Śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola.
 • Interesować się rozwojem swojego dziecka, sukcesami oraz możliwymi niepowodzeniami.
 • Kontynuować zalecone dziecku przez nauczycieli i specjalistów ćwiczenia terapeutyczne, wynikające z jego potrzeb rozwojowych.

Ważne informacje dla rodziców:

 1. Rodzice zawsze powinni podać nauczycielom w grupie aktualne numery telefonów zarówno do nich jak i do  osób upoważnionych do uzyskiwania informacji na temat dziecka oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka. Jeśli nastąpiła zmiana numeru tel., przedszkole musi uzyskać jak najszybciej ć nowy numer. To bardzo ważne!
 2. Dziecko powinno być przyprowadzane do placówki w godzinach zadeklarowanych w umowie,  a o ewentualnym spóźnieniu powinni poinformować wcześniej telefonicznie.
 3. Do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci chorych, przeziębionych, mocno zakatarzonych, oraz z innymi objawami chorobowymi. 
 4. Dziecko po przyprowadzeniu do przedszkola, przez rodzica bądź inną osobę, powinno być przez tę osobę rozebrane, przygotowane do wejścia do grupy przedszkolnej oraz przekazane osobie z personelu przedszkola. Nie można wprowadzić dziecka na przedszkolną szatnię, zostawić i wyjść (niestety tak się zdarza).
 5. Przedszkole nie bierze odpowiedzialności za życie i zdrowie dziecka pozostawionego samego przed budynkiem przedszkola, koło furtki przedszkola, przed drzwiami przedszkola bądź na ogrodzie przedszkolnym. Rodzic bądź osoba przeprowadzająca dziecko powinna zachować się tak, jak jest to opisane w punkcie 4.
 6. Nauczyciele nie mogą podawać dzieciom żadnych lekarstw, nawet środków na poprawę samopoczucia lokomocyjnego przed wyjazdem na autokarową wycieczkę.
 7. Jeśli nauczyciel zauważy jakiekolwiek objawy chorobowe u dziecka, powinien od razu poinformować o tym rodzica. Przynajmniej jeden  rodzic na czas przebywania dziecka w placówce powinien być dostępny telefonicznie. 
 8. Rodzice powinni przestrzegać obostrzeń sanitarnych związanych z czystością w przedszkolu i nie wchodzić na teren sali przedszkolnej w butach ani tym bardziej chodzić w butach po dywanie, na którym dzieci siedzą, kładą się, turlają,  mają zajęcia gimnastyczne itp.
 9. Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola dodatkowego jedzenia, słodyczy, picia itp. Chyba, że przedszkole nie prowadzi wyżywienia, to co innego. 

Nigdy nie zapomnę sytuacji, kiedy dziewczynka z najmłodszej grupy w przedszkolu publicznym,  weszła kiedyś do sali z półlitrową butelką coli,  a gdy poprosiłam mamę, żeby sytuacja się już nie powtórzyła, była bardzo zdziwiona, że tak nie wolno 😉

 1. Dziecko powinno przychodzić do przedszkola czyste, uczesane, ubrane wygodnie, aby mogło z powodzeniem ćwiczyć samodzielność podczas rozbierania i ubierania się.

Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do aktualnych warunków pogodowych, tak żeby dziecko mogło bez problemu codziennie korzystać z pobytu na świeżym powietrzu. 

 1. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek (chyba że placówka na to zezwala) oprócz pluszaków na czas odpoczynku. Nie powinno też przynosić wartościowych rzeczy, ponieważ za zgubienie ich bądź zniszczenie przedszkole nie odpowiada. 

Miałam też sytuację, kiedy dziewczynka przyszła do przedszkola w złotych kolczykach, które dostała w  prezencie od babci i podczas pobytu w przedszkolu kolczyk się zgubił. Mimo trwających jakiś czas poszukiwań, nie znalazł się. Dziecko płakało a mama była rozczarowana. Lepiej unikać takich sytuacji i zrezygnować z zakładania dziecku biżuterii do przedszkola. 

UWAGA! 

Każda placówka przedszkolna ma swój regulamin i procedury postępowania na wypadek różnych zdarzeń, np. sytuacji nieodebrania dziecka na czas z przedszkola, bądź pojawiania się i rozprzestrzeniania w placówce choroby zakaźnej. Należy się zapoznać z tymi dokumentami i być świadomym wszelkich konsekwencji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Kliknij w gwiazdkę aby ocenić!

Średnia ocena 4.4 / 5. Wszystkich ocen: 10

Na razie nikt nie ocenił tego artykułu!

Cieszę się, że podoba Ci się artykuł!

Polub mój profil Facebook i pozostańmy w kontakcie!

Ola Wasiela
Ola Wasielahttps://mamaolazprzedszkola.blog
Ola Wasiela – mama dwuipółletniego Alanka, pedagożka i nauczycielka wychowania przedszkolnego. "Odkąd pracuję w przedszkolu, temat adaptacji maluszków w nowym środowisku jest mi szczególnie bliski. Zawsze darzę dzieci i ich rodziców dużym zrozumieniem i empatią w ich początkach z przedszkolną przygodą."

ZOSTAW KOMENTARZ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj
Captcha verification failed!
Ocena użytkownika captcha nie powiodła się. proszę skontaktuj się z nami!
Ola Wasiela
Ola Wasiela – mama dwuipółletniego Alanka, pedagożka i nauczycielka wychowania przedszkolnego. "Odkąd pracuję w przedszkolu, temat adaptacji maluszków w nowym środowisku jest mi szczególnie bliski. Zawsze darzę dzieci i ich rodziców dużym zrozumieniem i empatią w ich początkach z przedszkolną przygodą."

Warto przeczytać

Zgoda na pliki cookie z Real Cookie Banner